[A comparative study between Coflex interspinous dynamic reconstruction and lumbar 360 degrees fusion in treating single-level degenerative lumbar spinal disorders].

By London Spine

Related Articles [A comparative study between Coflex interspinous dynamic reconstruction and lumbar 360 degrees fusion in treating single-level degenerative lumbar spinal disorders]. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2011 Jun;25(6):693-8 Authors: Liu J, Liu H, Li T, Zeng J, Song Y, Liu L, Gong Q Abstract OBJECTIVE: To compare the effectiveness and…